สรุปใจความสำคัญของ ว15/2565 รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์

วันที่ 02 ก.ค. 2565
ผู้เข้าชม : 9107

สรุปใจความสำคัญของ ว15/2565 รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
 


 


 


 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง