โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย Top 5 ในแต่ละระดับชั้น ม.1- ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 17 พ.ย. 2566
ผู้เข้าชม : 205

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย Top 5 ในแต่ละระดับชั้น ม.1- ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่ 

  https://photos.app.goo.gl/q7AJxYpzG8rEHPTE7

 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 วันที่ 21 สิงหาคม 2561
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
19/7/62 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต สร้างเยาวชนคนดีให้บ้านเมือง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่