การปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 17 ต.ค. 2566
ผู้เข้าชม : 681

การปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เรียน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 วันที่ 21 สิงหาคม 2561
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
19/7/62 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต สร้างเยาวชนคนดีให้บ้านเมือง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่