พุทธสมาคม จังหวัดลำปาง ร่วมกับโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ดำเนินกิจกรรม ธรรมะสำหรับนักเรียน โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

วันที่ 22 ก.ย. 2566
ผู้เข้าชม : 999

พุทธสมาคม จังหวัดลำปาง ร่วมกับโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ดำเนินกิจกรรม ธรรมะสำหรับนักเรียน โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่ 

  https://photos.app.goo.gl/jmdtkFYisGFggV2WA

 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 วันที่ 21 สิงหาคม 2561
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
19/7/62 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต สร้างเยาวชนคนดีให้บ้านเมือง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่