ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ม.3

วันที่ 16 ต.ค. 2566
ผู้เข้าชม : 36457
 
ตรวจสอบการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม ม.3
 
https://datastudio.google.com/s/ngmzL6F08Cs

สำหรับปริ้นเอกสาร
https://bit.ly/3KixMN8
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 วันที่ 21 สิงหาคม 2561
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
19/7/62 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต สร้างเยาวชนคนดีให้บ้านเมือง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่