ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ม.1

วันที่ 16 ต.ค. 2566
ผู้เข้าชม : 38196

 
ตรวจสอบการลงทะเบียน
รายวิชาเพิ่มเติม ม.1

 
https://datastudio.google.com/s/kEKjtHi2Gok


สำหรับปริ้นเอกสาร
https://bit.ly/3zMjZcK
 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 วันที่ 21 สิงหาคม 2561
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
19/7/62 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต สร้างเยาวชนคนดีให้บ้านเมือง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่