นายนพรัตน์ สวยฉลาด

วันที่ 29 พ.ย. 2566

 
 
CODING X METAVERSE (ChangThai)
“เรียนรู้โค้ดดิ้ง ผ่านการสร้างจักรวาลนฤมิตรแบบจำลองศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย”
 
อ่านต่อคลิกที่นี่ : https://inskru.com/idea/-N79ZN2zk1KZ_rDknExa  หรือ https://www.kruachieve.com/?p=60206
 
ชมผลงานนักเรียนคลิกที่นี่
1.https://edu.cospaces.io/YCE-KAS
2.https://edu.cospaces.io/PJA-BQF
3.https://edu.cospaces.io/NPF-XUH
4.https://edu.cospaces.io/LVS-SKH
5.https://edu.cospaces.io/TSW-JHE
 
กรอกข้อมูลเพื่อรับใบกิจกรรมตัวอย่าง : https://forms.gle/dxHiWUTGxU6t5Uao8
 
ผู้เขียน : คุณครูนพรัตน์ สวยฉลาด ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน