ผู้บริหารโรงเรียน : รองผู้อำนวยการ

วันที่ 29 พ.ย. 2566

นายอภิวัฒน์  ปุกคะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ชำนาญการ

 tel : 0841694455

Email : 
[email protected]