โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

วันที่ 28 ม.ค. 2564

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้

o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

o เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา ในปี พ.ศ. 2563

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ที่อยู่ 166 ม.5 ถ.จามเทวี ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 by Kru Math HCW

โทรศัพท์ 054269284 โทรสาร 054269494 อีเมล์ : [email protected]

Engine by SchoolWeb.in.th