โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

E–Service

วันที่ 28 ม.ค. 2564

https://lin.ee/8kI6u7p

เพิ่มเพื่อน


โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา1. ระบบ Doo Grade โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

2. ระบบแสดงผลแสดงแผนที่พร้อมกับจำนวนนักเรียนของโรงเรียน

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ที่อยู่ 166 ม.5 ถ.จามเทวี ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 by Kru Math HCW

โทรศัพท์ 054269284 โทรสาร 054269494 อีเมล์ : [email protected]

Engine by SchoolWeb.in.th