โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

การปฏิบัติงานและการให้บริการ

วันที่ 28 ม.ค. 2564

การปฏิบัติงานและการให้บริการ


1. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
2. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
3. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
4. E–Service

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ที่อยู่ 166 ม.5 ถ.จามเทวี ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 by Kru Math HCW

โทรศัพท์ 054269284 โทรสาร 054269494 อีเมล์ : [email protected]

Engine by SchoolWeb.in.th