ผลการทดสอบ O-NET

วันที่ 29 พ.ย. 2566

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 


 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม แต่ละปีการศึกษาที่นี่