ผู้บริหารโรงเรียน : ผู้อำนวยการ

วันที่ 29 พ.ย. 2566

นายสมบัติ  อุตรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 tel : 0846097209

Email : [email protected]